Nutrition, evolution and thyroid hormone levels – a link to iodine deficiency disorders?

Denne nevner at jod mangel i befolkningen kommer mest av økt behov for jod, ikke pga mangel av jod i kosten. Et høykarbo kosthold krever mer jod enn et lavkarbokosthold. Derfor ser man jod-mangel problemer i befolkningen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15142639

The higher iodine requirement exceeds the availability of iodine from environmental sources in many regions of the world, resulting in the development of IDD.