Huden – vårt største og viktigste sanseorgan

huden

ALLE (!!!) muskel- og ledd terapeuter tar først og fremst på huden. Og ALLE gjør alt de kan for å overse det. Vi kan trygt si at huden er undervurdert i behandling av menneskekroppen. Spesielt siden ALLE behandlingseffekter egentlig er sekundæreffekter av det som skjer i hudens nervesystem og hjernens opplevelse av dette.

Huden er vårt største organ. Og vårt mest sensitive organ. Det er så tettpakket av sensoriske nervetråder at vi kan si den er «utsiden av hjernen». Vi er faktisk så godt beskyttet av huden at det er kun hjernens opplevelse av det som skjer med huden som avgjør hva som skjer med vevet under huden. Alle som tar på huden i en behandlingssituasjon er fullstendig underlagt nervesystemets reaksjon på berøringen.

Muskler, ledd og bindevev gjør bare det nervesystemet befaler. Når vi vet hvilken direkte kobling huden har til nervesystemet og hjernen kan vi også rette behandlingskonseptene våre direkte på det som faktisk gir behandlingseffekt: Nervesystemet

Når vi trykker på et triggerpunkt, et ømt område av en muskel, så finnes det svært få trykksensitive nerver i selve muskelen. De finnes hovedsaklig  i huden og vevet rett under huden. Smerten vi opplever av trykket kommer altså ikke av at vi trykker på muskelen, men at vi trykker på huden. Selv om det kjennes ut som at vi trykker hardt og dypt inn vevet, så er det hudens nerver som reagerer på trykket. Om vi bedøver hudens nerver når vi f.eks. er støle, så forsvinner trykksensitiviteten også. Når vi jobber med å dempe smerte trenger vi altså ikke trykke hardt inn i muskelen, vi trenger bare å ha en litt smartere tilnærming til huden.

Smerte er en subjektiv opplevelse som er ment å beskytte kroppen. Det innebærer et tett samarbeid mellom hjernens registrering av faresignaler fra huden og dens interne kart over kroppen. Fra et evolusjonært perspektiv er det større farer i omgivelsene enn internt i kroppen. Derfor dekker de fare-registrerende nervene (nociceptorer) hele kroppens overflate. Det er også noe av grunnen til at vi føler oss trygge og slapper bedre av når noen tar på huden vår på en behagelig og ikke-truende måte.

Det krever en ganske stor omveltning for å innse hudens rolle i smertebehandling. Det er veldig mye som vi tidligere har tatt for gitt som må snus på hodet. Vi må lære oss å legge merke til noe medisinsk vitenskap har brukt 200 år på å overse.

Med en helt ny forståelse av menneskekroppen og behandling av nervesystemet kan vi også behandle smertetilstander direkte, men uten å gi ny smerte slik de «gamle» behandlingsformene gjør. De som overser huden, vårt største og viktigste sanseorgan, og (håpløst) prøver å trykke fingrene igjennom den.

Med den nye behandlingsformen DermoNeuroModulation snur vi alt på hodet og behandler smerte UTEN å gi ny smerte. Når vi vet hvordan huden og nervesystemet fungerer trenger vi kun å gi en behagelig og interaktiv behandling av huden, og smerte dempes umiddelbart.

Ny behandlingsform mot hodepine og nakkespenninger på Verkstedet

Muskelspenninger helt øverst i nakken bidrar til mange problemer. F.eks. hodepine, spenningsmigrene, kjevespenning, nakkeplager, bevegelsessmerter i nakken, dårlig søvn, m.m.. Spesielt smerter i panna og tinningene har ofte utgangspunkt i området øverst i nakken.

På Verkstedet har vi nå en ny behandlingsform som løser opp dette problemområdet på en svært behagelig og overraskende effektiv måte, og med en eksepsjonelt elegant forklaringsmodell som er på vei til å revolusjonere forståelsen av smertebehandling verden over.

I området som kalles Occiput helt øverst i nakken har vi mange muskler som styrer hodets balanse i alle vinkler. Muskel- og leddterapeuter(fysio, kiro, osteo, massører, osv) tenker vanligvis at det er muskelspenningene som er problemet og at det gjør vondt fordi musklene er stive og inneholder triggerpunkter, eller fordi et ledd er låst. Men med denne nye behandlingsformen innser vi at det er nervesystemet som har problemer, ikke musklene eller leddene. Musklene og leddene gjør bare det nervesystemet befaler. Og det er nervesystemet helt ytterst i huden som reagerer på trykk, IKKE muskelene eller bindevevet. Når vi trykker på en muskel eller et triggerpunkt så er det altså ikke trykket på muskelen du kjenner, men trykket på nervene helt ytterst i huden.

Når vi endelig innser at det er de sensoriske nervene rett under huden som reagerer på trykk og opplevelsen av smerte eller stråling ut panna og tinningene, så kan vi også behandle disse direkte.

I konvensjonell medisin har man skjønt at det er nervetrådene som har problemer. Når det har blitt et seriøst problem kaller de det Trigeminusnevralgi eller Occipetal Nevralgi. Men her behandles disse nervene med f.eks. nedfrysing, bedøvelse, Botox eller avbrenning. I forhold til den nye behandlingformen vi har tatt inn på Verkstedet er dette unødvendig smertefulle og inngripende behandlingsmodeller. Og det værste av alt, de er dyre og har ikke spesielt god effekt heller.

Forskere har også sett at om man bedøver huden når man er støl etter trening, så forsvinner smerten. Selv når man er støl, hvor det kjennes ut som at man har vondt inni muskelen og det er vondt å bevege muskelen, så er det egentlig i nervene helt ytterst i huden som bidrar til smerteopplevelsen. Dette er ikke lett å forstå fordi det er ikke det vi har lært, og det er ikke slik det kjennes ut. Vi har lært at muskelsmerter sitter i musklene, og vi kan verifisere det ved at det «kjennes ut» som at det sitter i musklene. Men som forskerne her har påvist, smerten opprettholdes egentlig i nervetrådene i huden.  https://mariusblomstervik.no/2013/07/14/c-tactile-fibers-contribute-to-cutaneous-allodynia-after-eccentric-exercise/

Med vår nye behandlingsmetode får du en umiddelbar release av muskelspenninger og smerte øverst i nakken. Ikke fordi vi masserer hardt, bedøver eller brenner av nerver, men fordi vi gir huden en behaglig og mild strekk som åpner opp for de minste nervetrådene i huden. De får mer blodsirkulasjon, mer plass, mer næring, og en behagelig stimuli som demper smerte i løpet av noen få minutter.

I forskning regner man at en smertereduksjon på 2 poeng i en 10-poeng skala er «statistisk signifikant». Klienter rappoerterer en umiddelbar reduksjon på 6-8 poeng med denne behandlingsformen. Det er ganske radikalt.

Og det er svært overraskende at noe så enkelt og noe så behagelig kan gi en så stor endring i smerteopplevelsen. Selv de som er vandt til behandling hvor «vondt skal vondt fordrive» lar seg overraske av effekten i dette behandlingskonseptet.

Behandlingsformen kalles DermoNeuroModulation. Legg merke til dette navnet. Dette er begynnelsen på en revolusjon i behandling av smertetilstander. Dermo betyr huden, Neuro betyr nerver, Modulation betyr å endre. Altså, vi endrer nervesystemets respons med behandling av hudens nerver.

Varigheten av forbedringen er avhengig av mange faktorer, bla. ernæring, trening, stressreduksjon og alvorlighetsgraden man kommer med i utgangspunktet. For de fleste gir det en radikal bedring allerede etter første gang, og vanligvis trenger man 2-4 ganger for å få de mest solide resultatene. Noen trenger mer, noen trenger mindre, men ALLE blir overrasket over effekten.

Ta kontakt om du ønsker å se om denne behandlingsformen kan hjelpe for din hodepine eller nakkespenninger. Trykk her for online bestilling