VKM gjennomgang av D-vitamin

Vitenskapskomiteens gjennomgang av D-vitamin, basert på EFSAs vurdering fra 2012.

«In two studies in men, intakes between 234 and 275 μg/day were not associated with hypercalcaemia, and a no observed adverse effect level (NOAEL) at 250 μg/day was established.»

Basert på en sikkerhetsmargin på 2,5 for å ta hensyn til mellommenneskelige forskjeller, vurderer de Upper Limit til å være 1000 IU daglig.

Klikk for å få tilgang til 422f24e6e0.pdf

tested my vitamin D level. What do my results mean?

Om d-vti nivåer og hvor mye man må spise daglig for å komme opp i ønsket verdi. 60 ng/ml x 2,5 = 150 nmol/L

http://www.vitamindcouncil.org/further-topics/i-tested-my-vitamin-d-level-what-do-my-results-mean/

To achieve this level… Take this much supplement per day…
20 ng/ml 1000 IU
30 ng/ml 2200 IU
40 ng/ml 3600 IU
50 ng/ml 5300 IU
60 ng/ml 7400 IU
70 ng/ml 10100 IU

Prevalence of Severe Hypovitaminosis D in Patients With Persistent, Nonspecific Musculoskeletal Pain

Svært viktig studie som nevner hvordan d-vitamin har direkte sammenheng med ikke-spesifikke muskelsmerter. 98% av alle som fikk behandling for muskelplager hadde d-vitamin mangler, i gjennomsnitt 12 ng/ml (30nmol/L).

http://www.direct-ms.org/pdf/VitDNonAuto/VitaminDDeficiencyPain.pdf

All patients with persistent, nonspecific musculoskeletal pain are at high risk for the consequences of unrecognized and untreated severe hypovitaminosis D.

Because osteomalacia is a known cause of persistent, nonspecific musculoskeletal pain, screening all outpatients with such pain for hypovitaminosis D should be standard practice in clinical care.

Of the many types of chronic pain, nonspecific or idio- pathic musculoskeletal pain, such as noninflammatory arthritis, nonarticular rheumatism, and nonradicular low back pain, is seen frequently in medical and chiropractic clinics. Despite the prevalence, severity, and burdens of such pain, precise diagnosis and effective treatment are often elusive.

The prevalence of hypovitaminosis D was unexpectedly high in this population of nonelderly, nonhousebound, pri- mary care outpatients with persistent, nonspecific muscu- loskeletal pain refractory to standard pharmaceutical agents. Of all patients, 93% (140/150) had deficient levels of vitamin D (mean, 12.08 ng/mL; 95% confidence interval [CI], 11.18-12.99 ng/mL).

Unexpectedly, 100% of Af- rican American (n=22), 100% of American Indian (n=10), and 83% (29/35) of white patients with persistent pain also had hypovitaminosis D (mean, 11.7 ng/mL; 95% CI, 10.17- 13.27 ng/mL).

More than 90% of the patients in this study with persistent, nonspecific musculoskeletal pain were found to have deficient levels of 25-hydroxyvitamin D. Mean values were in the moderately severe to moderately deficient range. This was true regardless of immigrant status, sex, race, or season.

Even oral supplementation with vitamin D tablets may be inadequate at currently recommended doses.44-46 Up to 46% of persons found to be vitamin D–deficient have met the recommended daily intake.47-49 Also, oral supplements may not provide sufficient compensation for patients with existing hypovitaminosis D.50,51

These results support screening of all outpatients with persistent, nonspecific musculoskeletal pain for hypovitaminosis D. These patients are at high risk for the consequences of unrecognized and untreated hypovitaminosis D, and this risk extends to those now considered at low risk, including nonelderly, nonhousebound, or nonimmigrant persons of either sex

Vitamin D Deficiency: What a Pain It Is

Gjennomgang av d-vitamin mangler og hva det kan skape av problemer i kroppen. Nevner hva som er anbefalt mengde i blod, 30-50 ng/ml, og at man kan ta 50.000 IU 1x uka i 8 uke for å øke D-vit nivået..

http://www.anaboliclabs.com/User/Document/Articles/Vitamin%20D/5.%20Holick,%20Vit%20D,%202003.pdf

Vitamin D deficiency causes muscle weakness and muscle aches and pains in both children and adults. Glerup et al8 reported that 88% of Danish women of Arab descent who presented with muscle pains and weakness were se- verely vitamin D–deficient. Bischoff et al9 observed that adults with vitamin D deficiency have muscle weakness and are more likely to fall.

Heaney et al14 estimated that the body uses 3000 to 5000 IU/d of vitamin D. What does the body do with all that vitamin D? Most organs in the body, including the brain, heart, pancreas, skin, and immune system, recog- nize 1,25-dihydroxyvitamin D.2,7 Furthermore, many of these organs also have the capacity to make 1,25- dihydroxyvitamin D.2,7 Besides regulating calcium homeo- stasis, 1,25-dihydroxyvitamin D is a potent inhibitor of cellular growth, stimulator of insulin secretion, modulator of immune function, and inhibitor of renin production.2,7 These functions are likely responsible for the numerous epidemiological observations that people who live at higher latitudes and who are more prone to vitamin D deficiency are at increased risk of developing prostate, colon, breast, and other solid tumors15; autoimmune dis- eases including multiple sclerosis and type 1 diabetes; hy- pertension; and cardiovascular heart disease.2,7

A serum 25-hydroxyvitamin D level of at least 20 ng/mL is necessary to minimally satisfy the body’s vitamin D requirement.14,16 Maintenance of a serum 25-hydroxy- vitamin D level of 30 to 50 ng/mL is preferred.2,7,14,17 (50 ng/ml x 2,5 = 125 nmol/L)

Vitamin D deficiency can be treated easily by giving the patient an oral dose of 50,000 IU of vitamin D once a week for 8 weeks.16 Long-term prevention of vitamin D defi- ciency can be accomplished by giving 50,000 IU of vitamin D once or twice a month.

Nye funn om D-vitamin og helse

God artikkel fra Dagensmedisin.no om ny forskning på D-vitamin, nevner bla hvordan det stopper autoimmune sykdommer og bl.a. slitasjegikt, bakterieflora, leddgikt, diabetes, ulcerøs colitt, chrons sykdom, eksem, systemisk lupus erytometous, influensa type A, autisme, MS, 15 forskjellige kreftformer, og MS.

http://www.dagensmedisin.no/debatt/nye-funn-om-d-vitamin-og-helse-/

«D-vitaminet har helsevirkninger langt ut over den klassiske rollen å regulere kalsium- og fosfor-metabolismen og dermed beskytte mot rakitt, osteoporose og myopati. Det skal ikke mye D-vitamin til for å sikre dette. 20-30 nanomolar 25OHD (kalsidiol – den sikrest målte indikatoren på D-vitaminstatus) i blodet er tilstrekkelig.
Langt større blodkonsentrasjoner trengs det for å oppnå optimale helsegevinster på andre områder.»

«Alle mutasjonene fører til mer eller mindre lys hud, som i solfattige strøk gir tre fortrinn framfor mørk hud: Den tillater 3-4 ganger mer effektiv syntese av D-vitaminer fra 7-dehydrokolesterol i overhuden fordi mindre UVB absorberes og, merkelig nok (våre funn), tilbakesprer mindre UVB. En afrikaner er «lysere» enn en europeer i UV-området. »

«Vårt D-vitaminnivå varierer derfor gjennom året, grovt regnet mellom 55 og 75 nanomolar, målt som kalsidiol. Ved ekvator er det konstant, men hvor høyt?
Nytt av året er at utearbeidende masaier og hadzaber i Tanzania har rundt 115 nanomolar i blodet, faktisk litt mindre enn badevakter i Florida har. Dette gir antakelig en pekepinn om optimale D-vitamin-nivåer.»

«Våre solarieundersøkelser viser at cirka ti minutter solariebestråling, tilsvarende cirka 15 minutter middagssol midtsommers to ganger i uken til hele kroppen, fører et vinternivå opp til et sommernivå av D-vitamin. Dette tilsvarer fire minutter sommersol per dag til hele kroppen, eller cirka 30 minutter daglig eksponering til ansikt, hender og underarmer. Dette er mye mer enn «noen få minutter», slik det sies i norske opplysningskampanjer om «sunn soling».»

» Et sommernivå av D-vitaminer kan for de fleste oppnås ved daglig tilførsel av cirka 2000 internasjonale enheter, tilsvarende tre minutter til hele kroppen eller 20 minutter daglig midtsommers til ansikt, hender og underarmer. »

«Overvektige personer trenger mer enn dobbelt så stort inntak som normalvektige. Gravide kvinner bør få nok D-vitamin fordi mange såkalte epigenetiske faktorer påvirkes i fosterlivet. »

«For å oppnå et slikt nivå, mener mange forskere at gravide kvinner bør innta rundt 4000 IE per dag.»

«Slitasjegikt (osteoartritt) rammer de fleste eldre mennesker i større eller mindre grad. Flere artikler antyder at utviklingen av denne lidelsen kan bremses og symptomene reduseres ved høyere D-vitamininntak.»

«VDR(reseptor for d-vitamin) tilhører den såkalte «kjernehormonreseptor-superfamilie», og ble etter hvert funnet på mononukleære celler, antigenpresenterende celler og aktiverte T- og B-lymfocytter. »

«En viktig effekt synes å være at D-vitaminet forårsaker en nedregulering av Th-1drevet autoimmunitet. Videre viser det seg at patogener til og med kan øke hastigheten på kalsitriolsyntesen i monocytter. Når kalsitriol binder seg til VDR, fungerer det som en transkripsjonsfaktor for ekspresjon av catelicin, og trigger i tillegg autofagi.»

» Det er vist at D-vitamin kan stabilisere homeostasen i innvollene og påvirke bakteriefloraen.»

«Revmatoid artritt (RA) – leddgikt – er en immunrelatert sykdom der både genetikk, kjønn og miljø er av betydning. Autoimmune reaksjoner i RA-pasienter ødelegger brusk- og beinstrukturer rundt ledd. Det er vel kjent at D-vitaminets metabolitt, hormonet kalsitriol, er immunmodulerende: VDR finnes på alle viktige immunceller (T- og blymfocytter, mononuleære celler, dendrittiske celler osv). En nedregulering av Th-1-regulert autoimmunitet forårsakes av D-vitamin. »

«En studie av militærpersonnel i USA (2012) viste at personer med under 60 nM hadde 3.5 ganger høyere risiko for å utvikle diabetes 1 (insulinavhengig) enn personer med verdier over 60 nM.»

«Sykdomsaktiviteten ved ulcerøs kolitt (blødende tykktarmsbetennelse) og Chrons sykdom, begge autoimmune lidelser, synes å være størst hos pasienter med lav D-vitaminstatus.»

«Atopisk dermatitt er en mye studert immunsykdom. Risikoen for AD er større for barn født om høsten og vinteren enn for barn født om våren og sommeren, og størst for barn født av kvinner med lav D-vitaminstatus under svangerskapet .»

«Pasienter med systemisk lupus erytematosus; en autoimmun bindevevssykdom som kan ramme mange organer, har generelt en dårlig D-vitaminstatus, hvilket enten forverrer tilstanden eller er forårsaket av sykdommen.»

«Kalsitriol regulerer Toll-like reseptorer som gjenkjenner strukturer på mikroorganismer. Ny litteratur viser at det bare er influensa type A som påvirkes av D-vitamin, noe som kan forklare at enkelte kliniske intervensjonsstudier er negative.»

«Ved siden av den rent kjemisk betingede membranbindingen er det tett med D-vitaminreseptorer i sentralnervesystemet, noe som vitner om vitaminets viktige rolle. Det ble i 2012 vist at et antimyelin-assosiert glykoprotein hadde forskjellig nivå i autistiske barn og normale barn, og at dette nivået kunne påvirkes av D-vitamin.»

» Laboratoriestudier, ekologiske- og andre typer epidemiologiske studier har avdekket mer enn 15 kreftformer som solstråling og/eller D-vitamin innvirker på. »

«I forhold til den laveste kvartil (under 40-50 nM 25OHD) var risikoen for kreftdød i løpet av oppfølgingstiden (6-9 år) redusert med cirka 64 prosent i forhold til den høyeste kvartil (over ca 75 nM). Pasienter med lymfomer, bryst-, kolon- og lunge-kreft var inkludert. »

«Et annet studium av pasienter med prostatakreft viste at supplementering med 4000 internasjonale enheter; 100 mikrogram av D-vitamin per dag, viste ingen toksisitet, men en betydelig større andel av disse pasientene enn i en historisk kontrollgruppe hadde reduksjon av tumorvolumet på ett år. »

«Enn videre viser en engelsk undersøkelse at overlevelsen for dem som har fått melanomer, bedres med økende D-vitaminstatus»

I kommentarfleste nevnes dette om behandling av MS:
«D3-vitamin i meget høye doser gjør at MS og andre autoimmune sykdommer går tilbake. Mennesker over hele verden som følger behandlingsprotokollen utviklet av professor Cicero Galli Coimbra lever normale liv uten symptomer. Dosene er fra 20.000-200.000 IU hver dag og blir individuelt bestemt etter prøver som tas. Ingen blir toksiske. Man holder seg unna melk og melkeprodukter og inntar minst 2,5 liter vann pr. dag, bl.a. Se dokumentaren som er laget http://youtu.be/erAgu1XcY-U. Den er tekstet på engelsk og spansk. Det er på tide at dere oppdaterer kunnskapen om D3-vitamin og dets virkning på MS og andre autoimmune sykdommer. En av de fremste D-vitaminforskerne i verden Dr. Heaney) mener at alt under 120 nmol/L er for lavt, og at man bør ha opp til 225 nmol/L D-vitamin i serum for å forebygge. En annen (Dr. Cannell) anbefaler minst 5.000 internasjonale enheter pr. dag året rundt. Det er nedslående å lese at man fortsatt omtaler for lave nivåer her i Norge. Ikke rart at mange får bl.a. autoimmune sykdommer og brystkreft her i landet.»

Lifestyle and nutritional imbalances associated with Western diseases: causes and consequences of chronic systemic low-grade inflammation in an evolutionary context

Nevner hvordan betennelsesmarkører og insulinsensitivitet henger sammen. Svært mange viktige poenger og en god oversiktig i denne studien. Info om betennelser, insulin, tyroksin, fett, oksidativt stress, D-vitamin, m.m.

http://www.jnutbio.com/article/S0955-2863(13)00054-5/abstract

http://www.jnutbio.com/article/S0955-2863(13)00054-5/fulltext 

Fra evolusjonens side er insulinresistens en overlevelsesmekanisme. Hjernen og nervesystemet bruker 20% av energien glukose metabolismen gir oss og for overlevelse er hjernen førsteprioritet. Når det er betennelser i kroppen vil immunforsvaret naturlig bruke opp mye av glukosen i blodet slik at det går på bekostning av hjernens energitilgang. Da må hjernen sette igang en «insulinresistens» for å sørge for at insuline ikke fjerner glukosen i blodet. Insulinresistens er en livsviktig mekanisme som skal fungere i kort tid av gangen (noen dager). Om det blir en kronisk systemisk betennelse blir det store problemer i kroppen som etter mange år gir utslag i livsstilsykdommer.

«Our sensitivity to develop insulin resistance traces back to our rapid brain growth in the past 2.5 million years. An inflammatory reaction jeopardizes the high glucose needs of our brain, causing various adaptations, including insulin resistance, functional reallocation of energy-rich nutrients and changing serum lipoprotein composition. «

Betenneler er en naturlig helbredelsesreaksjon ved skade eller infeksjoner. Men i vår vestlige kultur har vi introdusert en rekke «falske» betennelsestriggere. Altså elementer som gir kroppen betennelser uten at det foreligger en skade. Når betennelser blir kroniske er det ett eller annen «kronisk» vi gjør i vår livsstil som opprettholder betennelsene. Maten vi spiser er den viktigste bidragsyteren spesielt siden vårt moderne kosthold inneholder så mange betennelsestriggere. Bl.a. sukker og mel og overvekt av raffinerte næringsfattige karbohydrater. Skal man bli frisk fra kroniske plager og betennelser i muskel- og skjelettapparatet må man fjerne de falske betennelsestriggerene fra hverdagen.

«With the advent of the agricultural and industrial revolutions, we have introduced numerous false inflammatory triggers in our lifestyle, driving us to a state of chronic systemic low grade inflammation that eventually leads to typically Western diseases via an evolutionary conserved interaction between our immune system and metabolism. The underlying triggers are an abnormal dietary composition and microbial flora, insufficient physical activity and sleep, chronic stress and environmental pollution. «

Betenneler blir viktigere og viktigere i helsesammenheng. Hjerte/kar problemer, flere kreftformer, degenererende sykdommer, m.m. har alle samme utgangspunkt: systemisk betennelse og medfølgende insulinresistens.

«In recent years, it has become clear that chronic systemic low grade inflammation is at the basis of many, if not all, typically Western diseases centered on the metabolic syndrome. The latter is the combination of an excessive body weight, impaired glucose homeostasis, hypertension and atherogenic dyslipidemia (the “deadly quartet”), that constitutes a risk for diabetes mellitus type 2, cardiovascular disease (CVD), certain cancers (breast, colorectal, pancreas), neurodegenerative diseases (e.g., Alzheimer’s disease), pregnancy complications (gestational diabetes, preeclampsia), fertility problems (polycystic ovarian syndrome) and other diseases [1]. Systemic inflammation causes insulin resistance and a compensatory hyperinsulinemia that strives to keep glucose homeostasis in balance. Our glucose homeostasis ranks high in the hierarchy of energy equilibrium, but becomes ultimately compromised under continuous inflammatory conditions via glucotoxicity, lipotoxicity, or both, leading to the development of beta-cell dysfunction and eventually Type 2 diabetes mellitus [2]

Det er en evolusjonært tilpasset sammenheng mellom kroppsvekt og metabolisme hos dyr. Jo større dyret er jo mer energi krever metabolismen. Hjernen og nervesystemet er et av de mest energikrevende organene så når mennesket etterhvert utviklet en enorm hjerne relativt til kroppsvekt måtte dette gå på bekostning av andre energikrevende organer. Hos oss har tarmene blitt mindre.

«Our brain consumes 20–25%2 of our basal metabolism [11][12][13][14][15][16][17] and [20] and is thereby together with the liver (19%2), our gastrointestinal tract (15%2), and skeletal musculature (15%2) among the quantitatively most important organs in energy consumption [19]

«There is a linear relationship between body weight and basal metabolism among terrestrial mammals (Fig. 2). This apparently dogmatic relationship predicts that, due to the growth of our brain, other organs with high energy consumption had to be reduced in size, what in evolution is known as a “trade-off”.3 As a consequence of this “expensive tissue hypothesis” of Aiello and Wheeler [19], our intestines, amongst others, had to become reduced in size. «

Når vi får mange på glukose i blod blir det konkurranse mellom organene om å få nok. Dette skjer bl.a. under faste, i graviditet og under infeksjoner og betennelser. Hjernen vil alltid være førsteprioritet. Derfor har evolusjonen utviklet insulinresistens for å sørge for at glukose alltid er tilgjengelig for hjernen, uansett hvor mye andre organer eller immunforsvar prøver å ta det.

«A glucose deficit leads to competition between organs for the available glucose. As previously mentioned, this occurs during fasting, but also during pregnancy and infection/inflammation. «
«During competition between organs for glucose, we fulfill the high glucose needs of the brain by a reallocation of the energy-rich nutrients, and to that end, we need to become insulin resistant.»

Insulinresistens påvirker også blodgjennomstrømning ved at det hemmer vasodilatsjon (utvidelse av blodkar). Når blodårene blir trangere må hjertet pumpe hardere og vi får høyt blodtrykk. I tillegg vil manglende fleksibilitet i blodårene gjøre at nyrene blir veldig sensitive for salt. Nyrene kan hjelpe i kontrollen av blodtrykk ved å senke eller øke saltmengden, men dette er en sekundær funksjon. Det er blodkarenes utvidelse og sammentrekning som er er førsteprioritet i blodtrykkskontroll. Når denne funksjonen blir dårlig må nyrene jobbe på høygir og blir etter hvert overarbeidet og skadet.

» For example, the concomitant hypertension has been explained by a disbalance between the effects of insulin on renal sodium reabsorption and NO-mediated vasodilatation, in which the latter effect, but not the first, becomes compromised by insulin resistance, causing salt sensitivity and hypertension [54]

Her er en gjennomgang av alle aspektene og mekanismene i kroppen som påvirkes av lav-grads betennelser og medfølgende insulinresistens.

«However, it becomes increasingly clear that we could better refer to it as the “chronic systemic low-grade inflammation induced energy reallocation syndrome”. The reason for this broader name derives from the recognition that insulin resistance is only part of the many simultaneously occurring adaptations. To their currently known extent, these adaptations and consequences are composed of:
(i) reduced insulin sensitivity (glucose and lipid redistribution, hypertension),
(ii) increased sympathetic nervous system activity (stimulation of lipolysis, gluconeogenesis and glycogenolysis),
(iii) increased activity of the HPA-axis [hypothalamus-pituitary-adrenal gland (stress) axis, mild cortisol increase, gluconeogenesis, with cortisol resistance in the immune system],
(iv) decreased activity of the HPG-axis (hypothalamus-pituitary-gonadal gland axis; decreased androgens for gluconeogenesis from muscle proteins, sarcopenia, androgen/estrogen disbalance, inhibition of sexual activity and reproduction),
(v) IGF-1 resistance (insulin-like growth factor-1; no investment in growth) and vi) the occurrence of “sickness behavior” (energy-saving, sleep, anorexia, minimal activity of muscles, brain, and gut) [3]

Mennesket er det dyret med størst hjerne. Og siden hjernen er stappet full av nervetråder som krever svært mye energi for å fungere blir menneskekroppen svært sensitiv for glukose. Hvis vi får lite glukosetilgang har kroppen en etablert en robuste tilpasningsmekanismer for å overleve, men dette gjelder kun i kortere perioder.

«Summarizing thus far, we humans are extremely sensitive to glucose deficits, because our large brain functions mainly on glucose. During starvation, pregnancy and infection/inflammation, we become insulin resistant, along with many other adaptations. «

De forskjellige tilpasningsmekanismene vi har for å overleve ved betennelsestilstander (inkl insulinresisten) viser oss hvor tett immunsystemet og metabolismen er koblet i kroppen vår.  Det er ikke to forskjellige systemer, men vevet inn i hverandre.

«The metabolic adaptations caused by inflammation illustrate the intimate relationship between our immune system and metabolism. This relation is designed for the short term. In a chronic state it eventually causes the metabolic syndrome and its sequelae. We are ourselves the cause of the chronicity. Our current Western lifestyle contains many false inflammatory triggers and is also characterized by a lack of inflammation suppressing factors. These will be described in more detail below.»

Denne studien nevnte tidligere at betennelser skaper insulinresisten som følge av en naturlig overlevelsesmekanisme ved skader og akutte sykdommer. Men i vår moderne hverdag har vi en lang rekke «falske betennelsesfaktorer» som gir oss betennelser uten at det foreligger skade. Her er en oversikt over de viktigste «falske betennelsefaktorer» vi må se opp for om vi ønsker å bli kvitt smerter og livsstilssykdommer:

«Among the pro-inflammatory factors in our current diet, we find:
– the consumption of saturated fatty acids [82] and industrially produced trans fatty acids [83] and [84], a high ω6/ω3 fatty acid ratio [85], [86] and [87],
– a low intake of long-chain polyunsaturated fatty acids (LCP) of the ω3 series (LCPω3) from fish [88] and [89],
– a low status of vitamin D [90], [91] and [92], vitamin K [93] and magnesium[94], [95] and [96],
– the “endotoxemia” of a high-fat low-fiber diet [97] and [98],
– the consumption of carbohydrates with a high glycemic index and a diet with a high glycemic load [99] and [100],
– a disbalance between the many micronutrients that make up our antioxidant/pro-oxidant network [101], [102] and [103], and
– a low intake of fruit and vegetables [103] and [104].
The “dietary inflammation index” of the University of North Carolina is composed of 42 anti- and proinflammatory food products and nutrients. In this index, a magnesium deficit scores high in the list of pro-inflammatory stimuli [105]. Magnesium has many functions, some of them, not surprisingly, related to our energy metabolism and immune system, e.g., it is the cation most intimately connected to ATP [95].
Indirect diet-related factors are
– an abnormal composition of the bacterial flora in the mouth [106], gut [106] and [107], and gingivae [108], [109] and [110].
– Chronic stress[111] and [112],
– (passive) smoking and
– environmental pollution [77],
– insufficient physical activity [113],[114], [115], [116], [117] and [118] and
– insufficient sleep [119], [120], [121], [122] and [123] are also involved.»

«Diets high in refined starches, sugar, saturated and trans fats, and low in LCPω3, natural antioxidants, and fiber from fruits and vegetables, have been shown to promote inflammation [82], [83], [84], [129],[130] and [131] (Table 1).»

«Molecular oxygen is essential to aerobic life and, at the same time, an oxidizing agent, meaning that it can gain electrons from various sources that thereby become “oxidized,” while oxygen itself becomes “reduced”[252] and [253]. In general terms, an antioxidant is “anything that can prevent or inhibit oxidation” and these are therefore needed in all biological systems exposed to oxygen [252]
«The emergence of oxygenic photosynthesis and subsequent changes in atmospheric environment [254] forced organisms to develop protective mechanisms against oxygen’s toxic effects [255]. »

» Damage by oxidation of lipids[262], [265] and [266], nucleic acids and proteins changes the structure and function of key cellular constituents resulting in the activation of the NFκB pathway, promoting inflammation, mutation, cell damage and even death [252], [260] and [267] and is thereby believed to underlie the deleterious changes in aging and age-related diseases [102] and [244]

»
Fig. 8. Antioxidant defense mechanisms. An overview of the antioxidant system present in the human body. Various types of antioxidant systems have developed through time, reflecting different selection pressures. Different forms have developed for the same purpose, for example, SODs, peroxidases and GPx are important members of the antioxidant enzyme capacity group. Tocopherols and ascorbic acid, as representatives of the antioxidant network, are manufactured only in plants, but are needed by animals. Ascorbic acid is an essential antioxidant, but cannot be synthesized by Homo sapiens. In humans, therefore, antioxidant defense against toxic oxygen intermediates comprises an intricate network which is heavily influenced by nutrition. GR, glutathione reductase; GSG, reduced glutathione; GSH-Px, glutathione peroxidase; GSSG, oxidized glutathione; GST, glutathione-S-transferase; MSR, methionine sulphoxide reductase; PUFA, polyunsaturated fatty acids; S-AA, sulphur amino-acids; SH-proteins, sulphydryl proteins; SOD, superoxide dismutase; Fe Cu, transition metal-catalysed oxidant damage to biomolecules.»

«A certain level of ROS may also be essential to trigger antioxidant responses [276]

«Chronic inflammation results in the chronic generation of free radicals, which may cause collateral damage and stimulate signaling and transcription factors associated with chronic diseases [294] and [295]

«Our diet is composed of millions of substances that are part of a biological network. In fact, we eat “biological systems” like a banana, a fish or a piece of meat. There is a connection between the various nutrients in these systems. In other words, there is a balance and an interaction that is part of a living organism. »

«As clearly explained by Rose[328]: «If everyone smoked 20 cigarettes a day, then clinical, case–control and cohort studies alike would lead us to conclude that lung cancer was a genetic disease; and in one sense that would be true, since if everyone is exposed to the necessary agent, then the distribution of cases is wholly determined by individual susceptibility”. In other words: “disease susceptibility genes” is a misnomer from an evolutionary point of view.»

«Hemminki et al.[326] stated that “if the Western population was to live in the same conditions as the populations of developing countries, the risk of cancer would decrease by 90%, provided that viral infections and mycotoxin exposures could be avoided”.»

«It has become clear that most, if not all, typically Western chronic illnesses find their primary cause in an unhealthy lifestyle and that systemic low grade inflammation is a common denominator.»