Nye funn om D-vitamin og helse

God artikkel fra Dagensmedisin.no om ny forskning på D-vitamin, nevner bla hvordan det stopper autoimmune sykdommer og bl.a. slitasjegikt, bakterieflora, leddgikt, diabetes, ulcerøs colitt, chrons sykdom, eksem, systemisk lupus erytometous, influensa type A, autisme, MS, 15 forskjellige kreftformer, og MS.

http://www.dagensmedisin.no/debatt/nye-funn-om-d-vitamin-og-helse-/

«D-vitaminet har helsevirkninger langt ut over den klassiske rollen å regulere kalsium- og fosfor-metabolismen og dermed beskytte mot rakitt, osteoporose og myopati. Det skal ikke mye D-vitamin til for å sikre dette. 20-30 nanomolar 25OHD (kalsidiol – den sikrest målte indikatoren på D-vitaminstatus) i blodet er tilstrekkelig.
Langt større blodkonsentrasjoner trengs det for å oppnå optimale helsegevinster på andre områder.»

«Alle mutasjonene fører til mer eller mindre lys hud, som i solfattige strøk gir tre fortrinn framfor mørk hud: Den tillater 3-4 ganger mer effektiv syntese av D-vitaminer fra 7-dehydrokolesterol i overhuden fordi mindre UVB absorberes og, merkelig nok (våre funn), tilbakesprer mindre UVB. En afrikaner er «lysere» enn en europeer i UV-området. »

«Vårt D-vitaminnivå varierer derfor gjennom året, grovt regnet mellom 55 og 75 nanomolar, målt som kalsidiol. Ved ekvator er det konstant, men hvor høyt?
Nytt av året er at utearbeidende masaier og hadzaber i Tanzania har rundt 115 nanomolar i blodet, faktisk litt mindre enn badevakter i Florida har. Dette gir antakelig en pekepinn om optimale D-vitamin-nivåer.»

«Våre solarieundersøkelser viser at cirka ti minutter solariebestråling, tilsvarende cirka 15 minutter middagssol midtsommers to ganger i uken til hele kroppen, fører et vinternivå opp til et sommernivå av D-vitamin. Dette tilsvarer fire minutter sommersol per dag til hele kroppen, eller cirka 30 minutter daglig eksponering til ansikt, hender og underarmer. Dette er mye mer enn «noen få minutter», slik det sies i norske opplysningskampanjer om «sunn soling».»

» Et sommernivå av D-vitaminer kan for de fleste oppnås ved daglig tilførsel av cirka 2000 internasjonale enheter, tilsvarende tre minutter til hele kroppen eller 20 minutter daglig midtsommers til ansikt, hender og underarmer. »

«Overvektige personer trenger mer enn dobbelt så stort inntak som normalvektige. Gravide kvinner bør få nok D-vitamin fordi mange såkalte epigenetiske faktorer påvirkes i fosterlivet. »

«For å oppnå et slikt nivå, mener mange forskere at gravide kvinner bør innta rundt 4000 IE per dag.»

«Slitasjegikt (osteoartritt) rammer de fleste eldre mennesker i større eller mindre grad. Flere artikler antyder at utviklingen av denne lidelsen kan bremses og symptomene reduseres ved høyere D-vitamininntak.»

«VDR(reseptor for d-vitamin) tilhører den såkalte «kjernehormonreseptor-superfamilie», og ble etter hvert funnet på mononukleære celler, antigenpresenterende celler og aktiverte T- og B-lymfocytter. »

«En viktig effekt synes å være at D-vitaminet forårsaker en nedregulering av Th-1drevet autoimmunitet. Videre viser det seg at patogener til og med kan øke hastigheten på kalsitriolsyntesen i monocytter. Når kalsitriol binder seg til VDR, fungerer det som en transkripsjonsfaktor for ekspresjon av catelicin, og trigger i tillegg autofagi.»

» Det er vist at D-vitamin kan stabilisere homeostasen i innvollene og påvirke bakteriefloraen.»

«Revmatoid artritt (RA) – leddgikt – er en immunrelatert sykdom der både genetikk, kjønn og miljø er av betydning. Autoimmune reaksjoner i RA-pasienter ødelegger brusk- og beinstrukturer rundt ledd. Det er vel kjent at D-vitaminets metabolitt, hormonet kalsitriol, er immunmodulerende: VDR finnes på alle viktige immunceller (T- og blymfocytter, mononuleære celler, dendrittiske celler osv). En nedregulering av Th-1-regulert autoimmunitet forårsakes av D-vitamin. »

«En studie av militærpersonnel i USA (2012) viste at personer med under 60 nM hadde 3.5 ganger høyere risiko for å utvikle diabetes 1 (insulinavhengig) enn personer med verdier over 60 nM.»

«Sykdomsaktiviteten ved ulcerøs kolitt (blødende tykktarmsbetennelse) og Chrons sykdom, begge autoimmune lidelser, synes å være størst hos pasienter med lav D-vitaminstatus.»

«Atopisk dermatitt er en mye studert immunsykdom. Risikoen for AD er større for barn født om høsten og vinteren enn for barn født om våren og sommeren, og størst for barn født av kvinner med lav D-vitaminstatus under svangerskapet .»

«Pasienter med systemisk lupus erytematosus; en autoimmun bindevevssykdom som kan ramme mange organer, har generelt en dårlig D-vitaminstatus, hvilket enten forverrer tilstanden eller er forårsaket av sykdommen.»

«Kalsitriol regulerer Toll-like reseptorer som gjenkjenner strukturer på mikroorganismer. Ny litteratur viser at det bare er influensa type A som påvirkes av D-vitamin, noe som kan forklare at enkelte kliniske intervensjonsstudier er negative.»

«Ved siden av den rent kjemisk betingede membranbindingen er det tett med D-vitaminreseptorer i sentralnervesystemet, noe som vitner om vitaminets viktige rolle. Det ble i 2012 vist at et antimyelin-assosiert glykoprotein hadde forskjellig nivå i autistiske barn og normale barn, og at dette nivået kunne påvirkes av D-vitamin.»

» Laboratoriestudier, ekologiske- og andre typer epidemiologiske studier har avdekket mer enn 15 kreftformer som solstråling og/eller D-vitamin innvirker på. »

«I forhold til den laveste kvartil (under 40-50 nM 25OHD) var risikoen for kreftdød i løpet av oppfølgingstiden (6-9 år) redusert med cirka 64 prosent i forhold til den høyeste kvartil (over ca 75 nM). Pasienter med lymfomer, bryst-, kolon- og lunge-kreft var inkludert. »

«Et annet studium av pasienter med prostatakreft viste at supplementering med 4000 internasjonale enheter; 100 mikrogram av D-vitamin per dag, viste ingen toksisitet, men en betydelig større andel av disse pasientene enn i en historisk kontrollgruppe hadde reduksjon av tumorvolumet på ett år. »

«Enn videre viser en engelsk undersøkelse at overlevelsen for dem som har fått melanomer, bedres med økende D-vitaminstatus»

I kommentarfleste nevnes dette om behandling av MS:
«D3-vitamin i meget høye doser gjør at MS og andre autoimmune sykdommer går tilbake. Mennesker over hele verden som følger behandlingsprotokollen utviklet av professor Cicero Galli Coimbra lever normale liv uten symptomer. Dosene er fra 20.000-200.000 IU hver dag og blir individuelt bestemt etter prøver som tas. Ingen blir toksiske. Man holder seg unna melk og melkeprodukter og inntar minst 2,5 liter vann pr. dag, bl.a. Se dokumentaren som er laget http://youtu.be/erAgu1XcY-U. Den er tekstet på engelsk og spansk. Det er på tide at dere oppdaterer kunnskapen om D3-vitamin og dets virkning på MS og andre autoimmune sykdommer. En av de fremste D-vitaminforskerne i verden Dr. Heaney) mener at alt under 120 nmol/L er for lavt, og at man bør ha opp til 225 nmol/L D-vitamin i serum for å forebygge. En annen (Dr. Cannell) anbefaler minst 5.000 internasjonale enheter pr. dag året rundt. Det er nedslående å lese at man fortsatt omtaler for lave nivåer her i Norge. Ikke rart at mange får bl.a. autoimmune sykdommer og brystkreft her i landet.»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s