Successful Ageing Seminar: Getting a grip on pain and the brain

Artrose er en tullediagnose!

Her er en svært god gjennomgang av hvordan smerte forholder seg til artrose leddplager, og hvordan vi må flytte oss ut av leddet og inn i hjernen for å forstå hva som egentlig skjer. Legger vi på kostholdendringer (mindre betennelsesfremmende mat), trening og stressreduksjon, i tillegg til undervisningen som gis i dette foredraget, så er du garantert smertefrie ledd. Selv om røntgen viser noe som ser ut «slitasje».

Stop Chasing Pain… It’s Not In The Body, It’s In The Brain!

Reception – Protection – Integration – Modulation – Discrimination

Dette skjer i nervesystemet:

1. sanseceller registrerer huden/omverdenen og det interne miljøet, balanse, sanser, osv.

2. signalene går videre igjennom reptilhjernens amygdala og hippokampus, som kobler det til tidligere opplevelser og erfaringer og avgjør om vi skal inn i en fight-or-flight/freeze modus. Avgjør om vi er i en trussel-situasjon og aktiveres som en refleks.

3. videre opp til cerebellum, lillehjernen, hvor signalene plasseres i hjernens «kart» over kroppen og den forhold til omgivelsene, som resten av hjernen kan bruke til å avgjøre hva den skal gjøre.

4. Derifra reagerer det autonome nervesystem for å modulere effekten basert på hva hjernen velger å gjøre. Sympaticus stimulerer, parasympaticus beroliger.

5. Og deretter kan frontallappen utføre sin diskriminering og bevisste valg som kan tilby nye reaksjonsmønstre til reptilhjernen. I trusselsituasjoner får ikke frontallappen sjangsen til å gjøre jobben sin. Reaksjonene skjer før frontallappen rekker å vurdere situasjonen. Skal man lære nye reaksjonsmønstre må man oppleve reduksjon i trusselsituasjonen først.

How to make stress your friend

Spennende perspektiv på stress. Nevner at de som trodde at stress var farlig, hadde større sjanse for å dø av det. De som trodde stress ikke var farlig, hadde samme dødelighet som alle andre. Å vite hva stress er kan redde liv. Så neste gang du opplever stress, vit at «dette er kroppen min som hjelper meg å løfte energien til det nivået jeg trenger for å løse problemet», som hun sier i foredaget. Men gi også kroppen mulighet til å ta seg ned noen nivåer igjen når stresset er ferdig.